Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Novosti
Aktualna događanja i novosti klinike Svjetlost
Klinika Svjetlost obogaćena je još jednom doktoricom nauka!

Klinika Svjetlost obogaćena je još jednom doktoricom nauka!

Dr. sc. Alma Biščević stekla je titulu doktorice nauka uspješno obranivši doktorsku disertaciju na temu: “Prospektivna usporedba dvije laserske platforme u tretiranju visokog astigmatizma laser in situ keratomijelizom (LASIK)”. Čestitamo!
saznajte više