Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši zaposlenici
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Naši zaposlenici


 Emina Ajdin - Glavna medicinska sestra
Emina Ajdin - Glavna medicinska sestra
 Srđan Puketa - Medicinski tehničar
Srđan Puketa - Medicinski tehničar
 Irna Kapo - Medicinska sestra
Irna Kapo - Medicinska sestra
Lejla Mujić - Medicinska sestra
Lejla Mujić - Medicinska sestra
Dejan Bodul - Medicinski tehničar
Dejan Bodul - Medicinski tehničar
 Alma Ohranović - Pult
Alma Ohranović - Pult
Sanja Pita - Pult
Sanja Pita - Pult
Dijana Bjelica - Call centar
Dijana Bjelica - Call centar
Dženita Hodžić - Call centar
Dženita Hodžić - Call centar