Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Naši doktori

U svojih 6 centara očna Klinika Svjetlost ima 45 oftalmologa i jednog anesteziologa (2 redovna profesora oftalmologije, 2 docenta, 2 doktora nauka te 2 magistra nauka), 9 specijalizanata oftalmologije i preko 60 ostalih zaposlenika.

prof. dr. sc. Nikica Gabrić
prof. dr. sc. Nikica Gabrić
saznajte više
dr. med. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano
dr. med. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano
saznajte više
dr. Alma Biščević
dr. Alma Biščević
saznajte više
dr. Senad Grišević
dr. Senad Grišević
saznajte više
dr. Ajla Pidro
dr. Ajla Pidro
saznajte više
dr. Nina Žiga
dr. Nina Žiga
saznajte više
dr. Bojana Pandurević
dr. Bojana Pandurević
saznajte više
dr. Vernesa Sofić-Drino
dr. Vernesa Sofić-Drino
saznajte više
dr. Nita Bejdić
dr. Nita Bejdić
saznajte više
dr. Amar Čustić
dr. Amar Čustić
saznajte više
dr. Mirnesa Zulčić
dr. Mirnesa Zulčić
saznajte više