Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Naši doktori

U svojih 6 centara očna Klinika Svjetlost ima 60 oftalmologa i jednog anesteziologa (2 redovna profesora oftalmologije, 2 docenta, 1 primarijusa, 5 doktora nauka te 1 magistra nauka), 22 specijalizanta oftalmologije i preko 100 ostalih zaposlenika.

prof. dr. sc. Nikica Gabrić
prof. dr. sc. Nikica Gabrić
saznajte više
prim. dr. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano
prim. dr. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano
saznajte više
dr. med. sc. Alma Biščević
dr. med. sc. Alma Biščević
saznajte više
dr. sc. Senad Grišević
dr. sc. Senad Grišević
saznajte više
dr. Bojana Škipina
dr. Bojana Škipina
saznajte više
dr. Danijela Stojanović
dr. Danijela Stojanović
saznajte više
dr. Bobana Petrović
dr. Bobana Petrović
saznajte više
dr. Nina Žiga
dr. Nina Žiga
saznajte više
dr. Bojana Pandurević
dr. Bojana Pandurević
saznajte više
dr. Vernesa Sofić-Drino
dr. Vernesa Sofić-Drino
saznajte više
dr. Nita Bejdić
dr. Nita Bejdić
saznajte više
dr. Azra Mehmedović
dr. Azra Mehmedović
saznajte više
dr. Ajla Skopljak - Salkica
dr. Ajla Skopljak - Salkica
saznajte više
dr. Mirnesa Odobašić
dr. Mirnesa Odobašić
saznajte više