Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Azra Mehmedović

dr. Azra Mehmedović

* Specijalista oftalmolog


Dr. Azra Mehmedović je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2013. godine.

Kao ljekar opšte prakse radila je u Domu zdravlja u Sarajevu.
Bila je učesnik Simpozija ljekara u organizaciji Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH, u cilju sprečavanja nastanka i razvoja riziko faktora kardiovaskularnih bolesti.

Specijalistički staž iz oftalmologije upisuje 2016. godine. U toku spcijalizacije učestvuje na bojnim edukacijama: Edukacija iz ultrazvuka 2016. godine, Balkanski kongres oftalmologa 2017. godine, Liječenje bolesti rožnice crosslinkingom u Zagrebu 2019. godine.
Specijalistički ispit položila je 2020 godine.
 
Član je udruženja oftalmologa FBiH od 2016. godine.