Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Azra Mehmedović

dr. Azra Mehmedović

* Specijalista oftalmolog

Doktorica Azra Mehmedović rođena je u Sarajevu 22.04.1983. godine. Osnovno i srednje obrazovanje je završila u Sarajevu, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2013. godine.  
 
Kao ljekar opšte medicine radila u JU Domu zdravlja Sarajevo u službi porodične / obiteljske medicine do 2019. godine. 2016. godine upisuje specijalistički staž iz Oftalmologije na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Svoje profesionalno i stručno usavršavanje nastavlja u klinici Svjetlost Sarajevo od februara, 2019. godine. 

Specijalistički ispit položila 2020. godine.

 

Članstvo u udrugama

 
Član ljekarske/ lječničke komore Kantona Sarajevo 2014. godine 
Član udruženja oftalmologa federacije Bosne i Hercegovine  2016. godine
Član udruženja ljekara za kataraktu i refraktivnu hirurgiju u Bosni i Hercegovini od 2019. godine 
 

Edukacije 

 
Simpozij „ Riziko faktori za nastanak kardiovaskularnih bolesti“ akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, u organizaciji Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenje medicinskih nauka ANUBIH; 
Ultrazvuk oka 2016. godine, Sarajevo Bosna i Hercegovina; 
Liječenje bolesti rožnice crosslinkingom u Zagrebu 2019. godine. 
 

Učešće na kongresima

 
First Balkan Ophtalmology Meeting 
21.-23. April 2017, sarajevo Bosna i Hercegovina;
14th South – East European congress of Ophtalmology, 
06.-09 Oktobar 2017, Sarajevo Bosna i Hercegovina