Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Azra Mehmedović

dr. Azra Mehmedović

* Specijalista oftalmolog

Dr. Azra Mehmedović rođena je u Sarajevu 22.04.1983. godine. Osnovno i srednje obrazovanje je završila u Sarajevu, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2013. godine.  
 
Kao ljekar opšte medicine radila u JU Domu zdravlja Sarajevo u službi porodične / obiteljske medicine do 2019. godine. 2016. godine upisuje specijalistički staž iz Oftalmologije na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Svoje profesionalno i stručno usavršavanje nastavlja u klinici Svjetlost Sarajevo od februara, 2019. godine. 
Specijalistički ispit položila 2020. godine.

 


Područje rada

Dr. Azra Mehmedović bavi se dijagnostikom i liječenjem bolesti stražnjeg segmenta oka. U svom radu primjenjuje savremene metode dijagnosticirana i liječenja senilne makularne degeneracije, dijabetičke retinopatije, vaskularnih bolesti retine. Pored ostalih osnovnih dijagnostičkih metoda, od dodatnih pretraga koristi optičku koherentu tomografiju, optičku koherentu angiografiju, fundus fluoresceinsku angiografiju. Od metoda liječenja posebno za izdvojiti intravitrealnu primjenu anti VEGF terapije i laserfotokoagulaciju retine.


 

Članstvo u udrugama

Član ljekarske/ lječničke komore Kantona Sarajevo 2014. godine 
Član udruženja oftalmologa federacije Bosne i Hercegovine  2016. godine
Član udruženja ljekara za kataraktu i refraktivnu hirurgiju u Bosni i Hercegovini od 2019. godine 
 Edukacije 

Simpozij „ Riziko faktori za nastanak kardiovaskularnih bolesti“ akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, u organizaciji Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenje medicinskih nauka ANUBIH; 
Ultrazvuk oka 2016. godine, Sarajevo Bosna i Hercegovina; 
Liječenje bolesti rožnice crosslinkingom u Zagrebu 2019. godine. 
 

 

Učešće na kongresima 

  1. First Balkan Ophtalmology Meeting, 21.-23. April 2017, Sarajevo, Bosna i Hercegovina;
  2. 14th South - East European congress of Ophtalmology, 6.-9 Oktobar 2017, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
  3. 22. Kongres Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva, 4.-.7 Maj 2023, Dubrovnik, Hrvatska
Glavne publikacije

  1. Sofić-Drino V., Bejdić N., Skopljak Salkica A., Mehmedović A., Ahmedbegovic-Pjano M., Biščević A. Prevalencija dijabetičke retinopatije u gradu Sarajevo, Bosna i Hercegovina,Prevalence of Diabetic Retinopathy in the City of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  2. Mehmedović A., Sofić-Drino V., Biščević A., Ahmedbegović-Pjano M. Intravitrealna aplikacija Deksametazona s produženim oslobađanjem u liječenju kroničnog očnog edema kod infekcije sifilisom Intravitreal sustainedrelease Dexamethasone implant in treatment for chronic ocular edema in Syphilis infection
  3. Sofić-Drino V., Mehmedović A., Biščević A., Ahmedbegović Pjano M. Asherov prsten: bilateralno rožnično prstenasto stromalno zamućenje Ascher ring: bilateral coreal ring-shaped stromal opacity