Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Nita Bejdić

dr. Nita Bejdić

* Specijalista oftalmologije i optometrije

Obrazovanje

Doktorica Nita Bejdić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2016. godine. Nakon završenog pripravničkog staža, od 2017.-2021. obavila je specijalizaciju iz oftalmologije u Klinici Svjetlost pod mentorstvom prof. dr. sc. Nikice Gabrića.
 

Područje rada
 

Tokom studiranja je radila u farmaceutskoj kompaniji PharmaSwiss Sa, ZUG Švajcarska u periodu od septembra 2014. godine do juna 2016. godine, te je volontirala na projektu Kućne njege socijalno ugroženih pacijenata Kruh sv. Ante. Za vrijeme studija boravila je i na studentskoj praksi u bolnici Virgen de la Victoria Malaga u Španiji, i bila član Generalne skupštine Svjetske Federacije studenata medicine (IFMSA).
Od novembra 2016. godine do juna 2017. godine radila je u Klinici za očne bolesti Novi Vid iz Sarajeva. 
Od juna 2017. godine zaposlena je na Očnoj klinici Svjetlost Sarajevo, gdje je započela specijalizaciju iz oftalmologije pod mentorstvom dr. sc. Nikice Gabrića. Nekoliko mjeseci provela je u regionalnim klinikama Svjetlost u Zagrebu, Novom Sadu i Sarajevu, gdje je usavršavala svoje medicinsko znanje fokusirajući se na refraktivnu hirurgiju .
 

Publikacija i članstvo u udrugama
 

-The relationship between patient age and residual refractive error after uneventful laser in situ keratomileusis for moderate-to-high hyperopia.
Biscevic A, Bohac M, Ahmedbegovic-Pjano M, Pidro A, Bejdic N, Patel S.
Eur J Ophthalmol. 2020 Jun 28:1120672120937658. doi: 10.1177/1120672120937658. Online ahead of print.
PMID: 32597207
-Incidence of Keratoconus in Refractive Surgery Population of Vojvodina - Single Center Study.
Bejdic N, Biscevic A, Pjano MA, Ivezic B.
Mater Sociomed. 2020 Mar;32(1):46-49. doi: 10.5455/msm.2020.32.46-49.
PMID: 32410891 Free PMC article.
-Vector Analysis of Changes in the Higher Order Ocular Aberrations and Central Corneal Thickness After T-PRK and Fs-LASIK.
Biscevic A, Pidro A, Ahmedbegovic-Pjano M, Bjedic N, Bohac M, Patel S.
Acta Inform Med. 2020 Mar;28(1):24-28. doi: 10.5455/aim.2019.28.24-28.
PMID: 32210511 Free PMC article.
-Excimer Lasers in Refractive Surgery.
Pidro A, Biscevic A, Pjano MA, Mravicic I, Bejdic N, Bohac M.
Acta Inform Med. 2019 Dec;27(4):278-283. doi: 10.5455/aim.2019.27.278-283.
PMID: 32055096 Free PMC article. Review.
-Electronic poster, SOE 2017, Barcelona, Spain: Our first experience in refractive surgery with Technolas 317 B & amp; L. A.A. Husovic, N. Bejdic. K. Selmanović, E. Lendo, M.Š. Lendo
-Član Udruženja oftalmologa u FBiH
- Član Udruženja ESCRS (European Society of Cataract and refractive surgery)