Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Nita Bejdić

dr. Nita Bejdić

Obrazovanje

Doktorica Nita Bejdić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2016. godine.

Područje rada

Tokom studiranja je radila u farmaceutskoj kompaniji PharmaSwiss Sa, ZUG Švajcarska u periodu od
septembra 2014. godine do juna 2016. godine, te je volontirala na projektu Kućne njege socijalno
ugroženih pacijenata Kruh sv. Ante. Za vrijeme studija boravila je i na studentskoj praksi u bolnici Virgen
de la Victoria Malaga u Španiji, i bila član Generalne skupštine Svjetske Federacije studenata medicine
(IFMSA).
U periodu od 2014. – 2016. godine je bila potpredsjednik Udruženja studenata medicine Bosne i
Hercegovine (BoHeMSA). Od novembra 2016. godine do juna 2017. godine radila je u Klinici za očne
bolesti Novi Vid iz Sarajeva.

Publikacija i članstvo u udrugama

-Electronic poster, SOE 2017, Barcelona, Spain: Our first experience in refractive surgery with Technolas
317 B&L. A.A. Husović, N. Bejdić. K. Selmanović, E. Lendo, M.Š.Lendo
-Član Udruženja oftalmologa u FBiH
-Član Udruženja ESCRS (European Society of Cataract and refractive surgery).