Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Ajla Skopljak - Salkica

dr. Ajla Skopljak - Salkica

Specijalista oftalmolog


Obrazovanje

Doktorica Skopljak - Salkica, rođena u Travniku, završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. 
Stručni ispit položila je iste godine. Do 2018 godine radila je kao doktor medicine u Domu zdravlja Travnik a već od 
2018. godine je dio ljekarskog tima Klinike Svjetlost u Sarajevu.

Specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije završila u julu  2023. godine

Članstvo u udrugama

1. Član je Ljekarske-lječničke komore Kantona Sarajevo
2. Član Udruženja oftalmologa u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2017. godine.
3. Član Hrvatskog udruženja za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (CSCRS) od 2018. godine