Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Mirnesa Odobašić

dr. Mirnesa Odobašić

Specijalista oftalmolog

Obrazovanje

 
Doktorica Mirnesa Odobašić završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2018. godine.
Od 2018. dio je ljekarskog tima klinike Svjetlost Sarajevo, a specijalizaciju je obavila u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju Svjetlost Sarajevo pod mentorstvom prof. dr. sc. Nikice Gabrića.
Specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije završila u januaru 2024 godine
 

Članstvo u udrugama

1. Član je Ljekarske-lječničke komore Kantona Sarajevo
2. Udruženje ljekara za kataraktu I refraktivnu hirurgiju u BiH 
3. Hrvatskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju
 

Edukacije:

1.〖16〗^th LOEC Glaucoma course, 02/2018, Prague.
 

Učešća na kongresima i simpozijima:

 
-Međunarodni simpozij „Novosti u oftalmologiji“, Novembar 2019., Svjetolost Zagreb, Zabreg.
-Simpozij “Gdje smo mi u oftalmologiji” , Oktobar 2019., KCUS, Sarajevo, Bosna I Hercegovina
-20. Kongres udruženja oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, septembra 2019., Novi Sad.
-III kongres oftalmologa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem