Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Vernesa Sofić-Drino

dr. Vernesa Sofić-Drino

* Specijalista oftalmologije i optometrije


Dr Sofić-Drino završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu u julu 2014. godine. Tokom svog studiranja godinu i po je provela na Medicinskom univerzitetu u Grazu, Austrija te na KABEG klinici u Klagenfurtu, Austrija. Od februara 2016. godine je dio ljekarskog tima klinike Svjetlost u Sarajevu, a od septembra 2017. godine je na specijalizaciji iz oftalmologije. 

Specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije završila 2021. godine. Uže područje rada je stražnji segment oka sa fokusom na dijabetičnu retinopatiju i senilne promjene u makuli. 

Dobitnik je nagrade Zaklade profs. Ljiljana Zergollern Čupak i Krešimir Čupak za najbolji rad mladih oftalmologa 2016. godine. 

Članstvo u udrugama

Član je Ljekarske-lječničke komore Kantona Sarajevo.
Član Evropskog uduženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (ESCRS) od 2018.
Član Udruženja oftalmologa u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2017. godine.
Udruženje ljekara za kataraktu i reftaktivnu hirurgiju u Bosni i Hercegovini od 2019 godine.
 
Oralna prezentacija
12th Congress of the CSCR, Oktobar 2016 Zagreb, Hrvatska
V Sofic-Drino, A Pidro, M Ratkovic, R Lazic
Photothermal Stimulation for Treatment of Central Serous Retinopathy - Case Report
 

Edukacije

9th LOEC Course on age related macular degeneration, June 9-10, 2018, Prague, Czech Republic
 
Elektronski poster
18th EURETINA Congress, Septembar 2018, Beč, Austrija
A Pidro, M Ratkovic, V Sofić-Drino
Photothermal Stimulation for Treatment of Central Serous Retinopathy - Case Report
 

Radovi 

Materia Socio Medica 2019
Ajla Pidro, Melisa Ahmedbegovic-Pjano, Senad Grisevic, Vernesa Sofic-Drino, Kresimir Gabric, Alma Biscevic.
Epidemiology of Diabetic Retinopathy at Eye Clinic Svjetlost Sarajevo: Two Years Retrospective Single Center Study 
 

Učešća na kongresima

 • 12th Congress of the CSCR (Croatian Socity for Cataract and Refractive Surgery)
 • 29. Oktobar 2016 Zagreb, Hrvatska
 • First Balkan Ophtalmolgy Meeting
 • 21.-23. April 2017, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 •  
 • 14th South-East European Congress of Ophthalmology,
 • 06.-08 Oktobar 2017, Sarajevo, Bosna and Hercegovina
 • 22nd Winter Meeting of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Februar 2018, Beograd Srbija
 • 13. godišnji kongres Hrvatskog društva liječnika za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (CSCRS), Mart 2018., Zagreb Hrvatska
 • Međunarodni znanstveni simpozij „Novosti u oftalmologiji“ ("News in Ophthalmology"), Decembar 2018., Zagreb Hrvatska
 • Simpozij „Gdje smo mi u oftalmologiji“, Oktobar 2019., KCUS, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Međunarodni simpozij „Novosti u oftalmologiji“ ("News in Ophthalmology"), 23th November 2019, University Eye Hospital „Svjetlost“, Zagreb Hrvatska