Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Bojana Pandurević

dr. Bojana Pandurević

* Specijalista oftalmologije i optometrije

Doktorica Bojana Pandurević je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.
Područje rada
Doktorica Bojana Pandurević je specijalistički ispit iz oftalmologije položila početkom 2021 godine, a 2016 godine je u timu Klinike Svjetlost.
 Nakon sticanja diplome radila je kao doktor opće prakse u Domu zdravlja i tri godine   u Srednjoj medicinskoj školi kao profesor devet medicinskih predmeta. Istovremeno je  stjecala znanje i vještine u općoj bolnici na internom odjeljenju i odjeljenju hirurgije.  
 
Njeno uže polje interesovanja je prednji segment oka. Bavi se bolestima rožnice, refraktivnom hirurgijom i liječenjem glaukoma. 
Edukaciju u Zagrebu  je završila za rad  na mikropulsnom laseru, koji predstavlja savremeni pristup u  liječenju glaukoma.
 

Članstvo u udrugama

-Član Ljekarske-lječničke komore Kantona Sarajevo
-Član Udruženja oftalmologa u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2016. godine.
-Član Evropskog uduženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (ESCRS) od 2018 godine.
-Član Udruženja ljekara za kataraktu i refraktivnu hirurgiju u BIH od 2019

 

Prezentacije na kongresima


Oralna prezentacija:
Lasik procedure in Eye Clinic Svjetlost Sarajevo- Resident experience; Pandzic B, Ahmedbegović-Pjano, Biščević A, CSCRS Zagreb 2017.

 

Naučni članci:

Orginalni članak:
1.Vector Analysis of Visual Acuity and Refractive Outcomes of Astigmatic Corrections After T-PRK and Fs-LASIK Biščević A, MP Pjano,  Pandurević B, Sofić-Drino V, Gabrić I,Kovačević D Acta Info. 2020 Sep; 28(3): 180–184. doi: 10.5455/aim.2020.28.180-184
2. Tear Film Comparison Between Femtosecond Laser and Microkeratome in Laser in Situ Keratomileusis Biščević A, Pjano MA, Bejdić N, Pandurević B, Kovačevič D, Bohač M Jan 2020 DOI:10.5455/ijbh.2020.8.11-15
3. Pjano MA, Pidro A, Bišćevič A, Grišević S, Pandzic B,  Cerovic V. Refractive Outcomes of Posterior Chamber Phakic Intraocular Lens Implantation for Correction of Myopia and Myopic Astigmatism Med.Arch. 2017 Apr; 71(2): 93–96. doi: 10.5455/medarh.2017.71.93-96