Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Bojana Pandurević

dr. Bojana Pandurević

* Specijalista oftalmolog

Obrazovanje
Doktorica Bojana Pandurević je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Područje rada

Doktorica Bojana Pandurević je tokom studiranja radila kao stručni medicinski saradnik za Atlantic grupu i kao njihov predstavnik aktivno učestvovala na brojnim medicinskim skupovima. Nakon sticanja diplome 6 mjeseci radila kao doktor opće prakse u Domu zdravlja. 
Tri godine radila u Srednjoj medicinskoj školi kao profesor devet medicinskih predmeta i istovremno stjecala znanje i vještine u općoj bolnici na internom odjeljenju i odjeljenju hirurgije te je od 2016 godine u timu Klinike Svjetlost.

Specijalistički ispit iz oftalmologije položila je početkom 2021 godine.