Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Novosti

Aktualna događanja i novosti klinike Svjetlost

37. kongres ESCRS Europskog udruženja liječnika za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju.

37. kongres ESCRS Europskog udruženja liječnika za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju.
Naši liječnici sudjelovali su na 37. kongresu ESCRS Europskog udruženja liječnika za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju.