Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Usluge
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Pregled

Kako izgleda pregled dubine oka: staklovine i retine?

Pregled dubine oka započinje utvrđivanjem vidne oštrine na oba oka. Slijede mjerenje očnog pritiska i pregled u ambulanti na biomikroskopu da se utvrdi postoji li prozirnost rožnice ili očna mrena.
  Pregledi 
Nakon toga u oči se kapaju kapi za širenje zjenica nekoliko puta. Zjenice se šire od 10 minuta do pola sata što je individualno.Zjenice ostaju proširene nakon pregleda oko 2 sata stoga je otežano čitanje ili vožnja autobomobila nakon pregleda u periodu od 2 sata. Pregled dubine oka radi se u ambulanti na biomikroskopu na način da ljekarprisloni lupu blizu oka ili nježno na anestezirano oko. Na taj način mogu se vidjeti detalji očne pozadine: staklovina i retina. Pregled traje 1 minutu i nije bolan. Nakon pregleda nekoliko minuta pacijent može vidjeti zablještenje koje ubrzo prolazi.

Šta nakon pregleda?

Nakon pregleda ljekar može postaviti dijagnozu i odrediti liječenje ili ordinirati dodatne pretrage. Obično se pregled upotpunjuje dodatnim pretragama kao što su: OCT- optička koherentna tomografija, fluoresceinska angiografija ili ultrazvuk oka. Sve ove pretrage mogu se učiniti odmah i nije potrebno dodatno naručivanje i dolaženje u očnu kliniku.

Nakon dodatnih pretraga ljekar određuje terapiju koja može biti terapija lijekovima, kapima, laserom, intraokularnim injekcijama ili zakazuje operaciju. Sva navedena terapija može se primijeniti odmah isti dan. Ukoliko je operacija oka hitna, može biti organizirana unutar 24 sata, npr. u slučaju ablacije retine ili ozljede oka sa stranim tijelom oka.

Hoće li biti potreban kontrolni pregled?

Retinalne su bolesti obično složene bolesti koje duže traju ili su hronične stoga je najčešće potrebno kontrolirati pacijente kroz duže vrijeme u sedmičnim ili mjesečnim intervalima. Na kontrolnim pregledima također se šire zjenice i mogu raditi neke pretrage ali, u pravilu, kontrolni pregled traje kraće.

Vrhunska tehnologija i profesionalnost

5 retinologa i 2 retinalna kirurga te 5 retinalnih ambulanti s paralelnim odvijajanjem dijagnostike i liječenja retine svakodnevno.