Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Usluge
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Anti - VEGF terapija

Anti-VEGF lijekovi

Anti-VEGF lijekovi su nova skupina "pametnih" lijekova koja se primjenjuje u liječenju retinalnih bolesti posljednjih 10-ak godina. Ovi lijekovi omogućili su značajno poboljšanje ishoda liječenja do tada neizlječivih ili teško zaliječivih retinalnih bolesti. Najčešće se primjenjuju u liječenju vlažne degeneracije žute pjege, dijabetičke retinopatije, tromboza krvnih žila retine i još nekih retinalnih bolesti. U očnoj Klinici Svjetlost započeli smo liječenje anti-VEGF lijekovima još 2005. godine samo nekoliko mjeseci nakon njihove prve očne primjene u Sjedinjenim Američkim Državama. Od prve primjene Avastina, razvojem novih lijekova prvi u regiji primjenjujemo i Lucentis i Eylea-u. Danas primjenjujemo sve u svijetu dostupne intraokularne lijekove. 

Trenutno sudjelujemo u provođenju američke studije za ispitivanje Foviste, novog pametnog lijeka za vlažnu degeneraciju makule, te smo certificirani od strane američkih regulatornih tijela da zadovoljavamo najviši stepen dijagnostičko-tehnologijskog nivoa za ispitivanje novih lijekova.

  ANTI VEGF terapija

Kako se primjenjuju anti-VEGF lijekovi?

U očnoj Klinici Svjetlost anti-VEGF lijekove primjenjujemo ambulantno u čistoj prostoriji koja je dizajnirana samo za primjenu ovih injekcija. Cijeli postupak traje 15 minuta. Oko se anestezira kapima, dezinficira jodom te se primijeni injekcija na tanku 30 gauge iglicu. Primjena je bezbolna i pacijent odmah ide kući. Nakon dolaska kući pacijent može skinuti zavoj s oka i nekoliko dana ukapava umjetne suze. Liječenje se primjenjuje na mjesečnoj bazi i potrebno ga je primjenjivati mjesecima ili godinama uz moguće pauze s redovnim kontrolama.

Zašto Eylea?

Eylea (aflibercept) najnoviji je i najmoćniji lijek iz skupine lijekova anti-VEGF koji se primjenjuje injekcijom u oko za liječenje bolesti očne pozadine.Eylea djeluje na sličan način kao i drugi lijekovi iz skupine anti-VEGF. Blokira faktor koji je odgovoran za krvarenje i formiranje novih krvnih žilica u mrežnici oka (vidna opna koja oblaže unutarnji dio oka i najvažnija je za gledanje) te na taj način usporava, zaustavlja, a u nekih pacijenata i popravlja vidnu oštrinu. Ono što ovaj lijek čini posebnim djelovanje je i na još jedan faktor, placentalni faktor rasta (PlGF) te je djelovanje ovog lijeka višestruko, a samim tim i učinkovitije.

Primarno se primjenjuje u pacijenata koji imaju bolest žute pjege (centar vida) u kojoj dolazi do nastanka novih krvnih žilica koje cure i krvare, a bolest se označava kao vlažna degeneracija žute pjege (makule).

Indikacije su proširene na liječenje oteklina vidne opne uzrokovanih blokadom u cirkulaciji kao što je tromboza centralne mrežnične vene te kod pacijenata koji imaju dijabetičku retinopatiju – komplikacije na vidnoj opni zbog dugotrajne i loše kontrolirane šećerne bolesti.

Najnovije studije pokazuju da je Eyela bolji lijek od Avastina i Lucentisa, koji se i dalje primjenjuju u liječenju navedenih bolesti i vrlo su dobri lijekovi. Eylea ima veću privlačnost za faktor stvaranja divljih krvnih žilica, djelovanje je produženo, što u praksi znači da je potrebno manje injekcija u većim razmacima. 

Šta to znači za pacijenta?

U navedenim je bolestima potrebno dati veći broj injekcija kako bi se bolest stavila pod kontrolu te se ne može unaprijed reći koliko je injekcija potrebno te hoće li se bolest ponovno javiti nakon što se primirila poslije primjene prve injekcije. Druge je lijekove potrebno davati na svakih mjesec dana. Eylea se najčešće daje svaka dva mjeseca, što daje komfor pacijentu, smanjuje stres uslijed čestih posjeta ljekaru, a zbog višestrukog mehanizma djelovanja učinak je liječenja bolji nego kod prijašnjih lijekova iz ove skupine.

Zašto očna Klinika Svjetlost?

U očnoj klinici Svjetlost Imamo veliko desetogodišnje iskustvo u liječenju anti-VEGF injekcijama. Zahvat je bezbolan, brz i provodi se ambulantno. Nije potrebno čekanje i imamo sve dostupne lijekove. U dijagnosticiranju oboljenja koristimo najmodernije dijagnostičke procedure koje se učine tokom pregleda i koje se ne čekaju. U neželjenom slučaju upale oka nakon primjene injekcije koja se javlja svugdje u svijetu 1 na 1000 pacijenata, unutar 24 sata organiziramo operativno liječenje takve upale što je važno za sprečavanje komplikacija upale.

Vrhunska tehnologija i profesionalnost

5 retinologa i 2 retinalna kirurga te 5 retinalnih ambulanti s paralelnim odvijajanjem dijagnostike i liječenja retine svakodnevno.