Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Usluge
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Opći pregled u sklopu obrade za sistemske bolesti

Pregledom očiju mogu se dijagnosticirati, ili se može pomoći u dijagnostici mnogih sistemskih bolesti. Vrlo često specijalisti internisti, kardiolozi, dijabetolozi, neurolozi ili doktori porodične medicine u obradi svojih bolesti traže i oftalmološki pregled iz dvojakih razloga. Prvo, pregledom očiju i, posebno, očne pozadine može se utvrditi opće stanje krvih žila organizma kod arterijske hipertenzije, ateroskleroze, dijabetesa ili cerebrovaskularnih bolesti. Očni doktor na svom nalazu kolegi internisti, neurologu ili dijabetologu, opisuje stanje krvih žila i pomaže u procjeni trajanja povišenog krvnog pritiska, dijabetesa ili stanja skleroze krvih žila. Na kontrolnim očnim pregledima može se utvrditi napredovanje ili popravak općeg stanja.

Drugo, internist, neurolog ili dijabetolog znajući da neke sistemske bolesti mogu oštetiti i oko kao organ kao npr. u dijabetičkih bolesnika, upućuje svog pacijenta koji nema problema s vidom na preventivni pregled da bi se utvrdilo eventualno oštećenje oka u sklopu sistemske bolesti.