Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Usluge
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Liječenje i prevencija glaukoma

Kako se liječi glaukom?

Oštećenja koja je glaukom napravio na očnom živcu do početka liječenja nije moguće popraviti, ali je moguće zadržati postojeće stanje i znatno usporiti napredovanje bolesti. Ovisno o situaciji, glaukom se može liječiti antiglaukomskim kapljicama, laserom ili hirurškim putem. Moguće je i kombiniranje navedenih metoda.

Liječenje glaukoma najčešće započinje antiglaukomskim kapljicama koje svojim djelovanjem omogućavaju snižavanje očnog tlaka.

Koje su laserske metode liječenja glaukoma?

Ellex Solo SLT laser Metoda laserskog liječenja glaukoma jeste YAG laser iridotomija koja se primjenjuje u slučaju akutnog glaukoma zatvorenog ugla.

Kako se operiše glaukom?

Operacija glaukoma izvodi se u lokalnoj anesteziji. Sam zahvat traje petnaestak minuta i bezbolan je. Nakon zahvata pacijent može odmah ići kući.

Kako se ponašati nakon laserskog postupka?

Nakon operacija glaukoma, pacijent mora nekoliko dana biti pošteđen radnih aktivnosti te ukapavati kapljice po preporuci ljekara. Učestalost kontrolnih pregleda nakon operacije odredit će sam ljekar.

PASCAL Synthesis 577 laser

Koje su metode operativnog liječenja glaukoma?

Operativno liječenje glaukoma provodi se trabekulektomijom (konvencionalna filtracijska hirurgija) i ugradnjom Express-mini glaucoma shunt-a (implanti za drenažu). Kod prve metode formira se novi kanalić za otjecanje očne vodice, a kod druge metode ugrađuje se specijalna cjevčica (implant za drenažu).