Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Usluge
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Rizični faktori

Koji su rizični faktori u nastanku glaukoma? 

  • Životna dob preko 45 godina
  • Prisustvo glaukoma u obitelji
  • Kod visoke kratkovidnosti
  • Kod pacijenata s povišenim krvnim pritiskom, hipotireozom, dijabetesom
  • Uslijed česte i dugotrajne terapije kortikosteroidima
  • Povrede oka
  • Veća zastupljenost kod pripadnika crne rase radi anatomskih osobina oka

Što uzrokuje glaukom? 

Povišeni očni pritisak smatra se glavnim faktorom rizika za razvoj glaukoma. Normalne vrijednosti očnog pritiska kreću se u rasponu od 8 do 21 mmHg. Prema nekim statistikama gornja normalna vrijednost  je 22 mmhg ili čak 24 mmHg. Bitno je napomenuti da svako povišenje očnog pritiska ne znači nužno da osoba ima glaukom. Npr. osobe s okularnom hipertenzijom imaju vrijednosti očnog pritiska više od 21 mmHg bez vidljivih glaukomskih oštećenja vidnog živca ili promjena u vidnom polju, ali imaju nešto veći rizik za razvoj glaukomske bolesti. Ali promjene na očnom živcu i vidnom polju mogu nastati i kod normalnih i kod sniženih vrijednosti očnoga pritiska.

Mjerenje očnog tlaka Povišeni očni pritisak smatra se glavnim faktorom rizika za razvoj glaukoma. Normalne vrijednosti očnog pritiska kreću se u rasponu od 8 do 21 mmHg. Bitno je napomenuti da svako povišenje očnog tlaka ne znači nužno da osoba ima glaukom. Glaukom je sindrom, što znači da osim vrijednosti očnoga pritiska, moraju biti prisutne i promjene na očnom živcu i vidnom polju.