Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Usluge
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Obavezan pregled djeteta

Dječiji oftalmološki pregled – neophodan korak za pravilan razvoj vida

Dječiji oftalmološki pregled jedan je od najvažnijih pregleda koji bi trebalo obaviti do četvrte godine života. Intenzivan razvoj vida traje do kraja šeste godine života, a dijete nikada nije premalo za oftalmološki pregled. Dok se vid razvija, poremećaji se mogu i moraju liječiti kako bi se omogućio normalan razvoj dječijeg oka i vida. Ako se smetnje ne otkriju na vrijeme, rezultati liječenja u kasnijim fazama znatno su lošiji. Pregled je prilagođen dobi djeteta i nije bolan. U sarajevskoj očnoj Klinici Svjetlost uz korištenje najmodernije opreme obavljaju ga subspecijalisti dječije oftalmologije i strabologije koji će kroz pregled djecu zabaviti i educirati.

Među najčešćim bolestima oka koje je neophodno liječiti u dječijoj dobi spadaju strabizam, slabovidnost (lijeno oko, ambliopija), dječija mrena, nistagmus (titranje oka). Ukoliko je potrebno hirurško liječenje, Očna Klinika Svjetlost u Sarajevu i Zagrebu pruža mogućnost istog. Sve vrste pregleda i zahvata obavljamo u najkraćem mogućem roku.