Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Usluge
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Zahvat i oporavak

Operativni zahvati na dječjim očima obavljaju se u općoj anesteziji. Dijete na operativni zahvat dolazi natašte, donoseći laboratorijske nalaze koji su potrebni za opću anesteziju. Prije samog zahvata anesteziolog razgovara s roditeljima o općem zdravlju djeteta, preboljenim bolestima i pregleda laboratorijske nalaze. Tek nakon pregleda anesteziologa, dijete je spremno za zahvat.

Mogu li roditelji biti s djetetom tijekom bolničkog postoperativnog oporavka?

Nakon operativnog zahvata roditelj može boraviti s djetetom u bolničkoj sobi. Ovisno o zahvatu većina operirane djece napušta očnu Kliniku nekoliko sati nakon zahvata. U nekim slučajevima, ukoliko dijete ostaje u klinici, s njim boravi i roditelj.

Kako izgleda postoperativna njega djeteta?

Nakon operativnog zahvata dijete će nositi zavoj preko operiranog oka. Roditelji bi posebnu pažnju trebalo da obrate da dijete ne skida zavoj i ne trlja oči, kako bi oporavak prošao što uspješnije. Tokom oporavka, djetetu će biti potrebno ukapavanje kapi u operirano oko u razdoblju od dvije do tri sedmice. Roditelji bi trebalo da vode posebnu brigu da je kapljična terapija primjenjena u oko jer djeca često refleksivno prilikom kapanja zatvaraju vjeđe.

Kako su česte kontrole nakon zahvata?

Prva kontrola je sljedećeg dana nakon zahvata, a kasnije kontrole ovise o vrsti zahvata. Obično su u razmacima od jedne do dvije sedmice nakon operacije oka.