Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Usluge
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Dječji pregled

Dječji oftalmološki pregled traje do dva sata i obuhvaća:
 
  1. određivanje vidne oštrine na blizinu i daljinu
  2. testove za strabizam i stereovid
  3. širenje zjenica i određivanje objektivne dioptrije 
  4. kompletan pregled prednjeg i stražnjeg segmenta oka.

Metode određivanja vidne oštrine različite su ovisno o dobi. Kod malih beba upotrebljavaju se posebne kartice s uzorkom pomoću kojih se utvrđuje koja veličina uzorka pobuđuje bebinu pažnju te se rezultat upoređuje s tablicama propisanima za dob.

Pregled strabizma Za djecu predškolske dobi upotrebljavaju se sličice (simboli Lea) koje su napravljene po jednakim propisima kao slova za odrasle. Za što bolji uvid u stanje oštrine vida potrebno je dijete ispitati kako prepoznaje sličice na blizinu i na daljinu. Za djecu školske dobi upotrebljavaju se tablice slova kao za odrasle.


Preuzmite ovdje Lea simbole za ispis i vježbanjeLea simboli  
Uzimanje ortoptičkog statusa (pregled za strabizam) također je neophodan dio pregleda djeteta, a obavezno se radi i kod odraslih koji imaju strabizam. Služi za provjeru položaja i uredne pokretljivosti te saradnje između oba oka. U ovom se dijelu pregleda ustanovljava vrsta i mjeri veličina strabizma, utvrđuju poremećaji binokularnog vida (ima li dijete prilikom gledanja urednu saradnju oba oka), slabovidnost (lijeno oko), kao i nistagmus (titranje očiju). Utvrđuje se i razvijenost stereovida (3D vida) pomoću stereotestova (test Titmus, test Lang). Kod djece ili odraslih koji imaju nistagmus (titranje oka) u ovom dijelu pregleda obavljaju se potrebna dodatna mjerenja. 

Stereotestovi dječji Procedura određivanja objektivne dioptrije djeteta nešto je drugačija nego kod odraslih zbog jake prilagodljivosti (akomodacije) dječjeg oka koje ponekad s lakoćom prikrije i veće dioptrije. Kako bi se isključila ta prilagodba, potrebno je raširiti zjenice, što se postiže kapanjem u nekoliko navrata, a cijela procedura traje oko sat vremena. Preporučljivo je kod kuće pripremiti dijete na to da će se u oči kapati kapljice i da će nakon pregleda mutnije vidjeti (od nekoliko sati do cijeli dan). Nakon što su se zjenice potpuno proširile radi se objektivno određivanje dioptrije – skijaskopiranje, izuzetno važno za određivanje moguće skrivene dioptrije ili nekog drugog poremećaja vida i ordiniranje odgovarajućih naočala. Iako je za određivanje oštrine vida potrebna saradnja djeteta, objektivna dioptrija može se odrediti i kod najmanje djece jer za to nije potrebna saradnja djeteta. 


Plus optics Prednji segment oka pregleda se na procjepnoj svjetiljci s mikroskopom kako bi se isključili znakovi upale, alergije i eventualne anatomske nepravilnosti. Pregled prednjeg stražnjeg segmenta oka radi se kako bi se detaljno utvrdio izgled mrežnice.