Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano

dr. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano

Obrazovanje

Dr. Melisa Ahmedbegović Pjano završila je Medicinski fakultet u Sarajevu 2001. godine, a specijalizaciju iz područja oftalmologije 2005. godine. Od 2001. zaposlena je u očnoj Klinici Svjetlost Sarajevo.

Nakon završenog postdiplomskog studija odbranila je magistarski rad pod nazivom „Uloga pahimetrije u pristupu pacijentima sa primarnim glaukomom otvorenog komornog ugla, normotenzivnim glaukomom i okularnom hipertenzijom“. U procesu je pripreme doktorske disertacije o temi uporedbe rezultata implantacije dvaju vrsta fakičnih intraokularnih leća za korekciju miopije. 

Područje rada

Dr. Ahmedbegović Pjano bavi se prednjim segmentom oka i refraktivnom hirurgijom. Usavršavanje iz područja refraktivne hirurgije obavila je u Zagrebu pod mentorstvom prof. Nikice Gabrića i dr. Maje Bohač. Dr. Pjano je usko specijalizirana za područje refraktivne hirurgije te je do sada izvela oko 3500 laserskih operacija skidanja dioptrije.

Publikacije i istraživanja

Učesnik je mnogobrojnih stručnih sastanaka, radionica i kongresa iz oblasti oftalmologije, kako kod nas tako i u inostranstvu tako da je  u kontinuiranoj edukaciji iz te oblasti.

Članstvo u udrugama

Član je Europskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju te Hrvatskog društva za kataraktu i refraktivnu hirurgiju. Redovno sudjeluje kao aktivni predavač na godišnjim sastancima istih.


Glavne publikacije

Kao autor  i  koautor sudjelovala je u izradi većeg broja naučnih radova:

Naučni članci:
 • Ahmedbegović Pjano M, Alikadić-Husović A, Grišević S, Pašalić A, Pidro A, Ratković M, Bohač M, Gabrić N, Gojak R. Efficacy and safety of iris-supported phakic lenses (Verisyse) for treating moderately high myopia. Med Glas (Zenica) 2016;13(1):25-30. 
 • M. Ahmedbegović Pjano, M. Bohač, A. Alikadić Husović, N. Drača, A. Pašalić, N. Gabrić. Implantation of Iris-fixated phakic intraocular lens for correction of myopia; Medicinski žurnal 2012; 18(2):77-81.
 • S. Ljaljević, V. Jurišić, M. Lika Pranjić, M.Ahmedbegović Pjano. Efficacy and safety of prostaglandin analogs and beta blockers in treating patients with primary open angle glaucoma; Medicinski žurnal 2011; 17(3):197-202.
 • M. Ahmedbegović-Pjano, S. Ljaljević. Centralna debljina rožnice kod okularne hipertenzije; Oftalmološki arhiv Bosne i Hercegovine, 2009;  (1-4):1-5.
 • S. Ljaljević, V. Jurišić, M. Ahmedbegović. Uticaj Timolola i Xalatana na intraokularni pritisak i vidno polje u pacijenata sa primarnim glaukomom otvorenog komornog ugla; Oftalmološki arhiv Bosne i Hercegovine, 2006; 32(1-4):1-11.
 • S. Ljaljević, V. Jurišić, M. Sefić, M. Ahmedbegović. Releasable suturaes in trabeculectomy; South-East Eur J   Ophthalmol, 2006; 1(3-4): 64-7.
 • Jurišić V, Ljaljević S, Sefić M, Ibišević M, Ahmedbegović M, Begović E. Long term visual field follow-up of glaucoma patients treated with beta-blockers. Oftalmološki arhiv Bosne i Hercegovine,  2004, 30(3-4):1-6.

Stručni članci:
 • M. Ahmedbegović Pjano, M. Bohač, A. Alikadić Husović, N. Drača, A. Pašalić, N. Gabrić.  First results of LASIK  procedure in Eye Clinic „Svjetlost“ Sarajevo; Medicinski žurnal 2012; vol.18(4):288-291.
 • Ljaljević S, Jurišić V, Sefić M, Ahmedbegović M: Novi pristup u  trabekulektomiji; Oftalmološki arhiv Bosne i Hercegovine,  2004, 30(3-4):33-7.
Magistarska teza:

„Uloga pahimetrije u pristupu pacijentima sa primarnim glaukomom otvorenog komornog ugla, normotenzivnim glaukomom i okularnom hipertenzijom“. (Odbranjena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2010):

Pozvano predavanje:

One year experience of LASIK in Eye Clinic Svjetlost in Sarajevo. IV simpozijum sa međunarodnim učešćem: Savremeni trendovi u oftalmologiji; Vojnomedicinska akademija – Klinika za očne bolesti, Beograd, 2012.

Kongresna saopćenja (objavljena u formi apstrakta u Zborniku sažetaka):
 • M  Ahmedbegović Pjano, S Grišević, A Pašalić, A Pidro, M. Bohač, A. Alikadić Husović.  One year results after implantation of Veriflex for correction of myopia. XI Congress of the Croatian Cataract and Refractive Surgery; Zagreb,  Hrvatska, 2015.
 • S Grišević,  M Ahmedbegović Pjano, A Pašalić, A Pidro, M. Bohač, A. Alikadić Husović. Treatment of progressive keratoconus: One year follow up. Case report. XI Congress of the Croatian Cataract and Refractive Surgery; Zagreb,  Hrvatska, 2015.
 • M. Ahmedbegović Pjano, M. Bohač, A. Alikadić Husović, N. Drača, A. Pašalić, N. Gabrić.  Implantation of Iris-fixated phakic intraocular lens (Verisyse) for correction of myopia. X-th Congress of SEEOS; Ohrid, Makedonija,2013.
 • M. Ahmedbegović Pjano, M. Bohač, A. Alikadić Husović,  N. Gabrić. Improvements in hyperopic LASIK.. VIII Congress of the Croatian Cataract and Refractive Surgery; Dubrovnik,  Hrvatska, 2012.
 • M. Ahmedbegović Pjano, M. Bohač, A. Alikadić Husović,  N. Gabrić.  First results of LASIK procedure in Eye Clinic „Svjetlost“ Sarajevo; VII Congress of the Croatian Cataract and Refractive Surgery; Dubrovnik,  Hrvatska, 2011.
 • M. Ahmedbegović Pjano, S. Ljaljević, V. Jurišić, M. Lika Pranjić. Ocular hypertension and Central Corneal thickness; VI Congress of the Croatian Cataract and Refractive Surgery; Zagreb, Hrvatska, 2010.
 • S. Ljaljević, M.Ahmedbegović Pjano, M. Lika Pranjić. Glaucoma World Day: screening; Congress of Ophthalmologist of South-East Europa, Tirana, Albania, 2010.
 • S. Ljaljević, V. Jurišić, M. Lika Pranjić, M.Ahmedbegović Pjano. Comparation between trabeculectomy with antimetabolite, trabeculectomy with Oculus Gen and trabeculectomy with Ex implant; III Congress of ophthalmologist of Federation of BiH; Tuzla, BiH, 2009