Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Bobana Petrović

dr. Bobana Petrović

*Specijalista oftalmolog

Obrazovanje

Dr. Petrović Bobana je zvanje doktora medicine stekla na Medicinskom fakultetu u Foči 2003. godine.
Od 2004. godine radi u tada Kliničkom Centru Istočno Sarajevo, kao sekundarac na više odjeljenja iste ustanove, a od 2009. godine je na specijalizaciji iz oftalmologije. 
Specijalistički staž obavlja u Univerzitetskom Kliničkom Centru Banjaluka na Klinici za očne bolesti. Specijalistički ispit polaže 2013. godine na Medicinskom Fakultetu u Foči.
 
 
Od februara 2020. godine zaposlena u Klinici za Oftalmologiju Svjetlost Sarajevo, kao ljekar specijalista i kataraktni hirurg.
Prisustvovala na više internacionalnih oftalmoloških kongresa. 
Autor radova prezentovanih na Prvom kongresu oftalmologa BiH sa međunarodnim učešćem u Banjaluci, prikaz slučaja: Fakolitički glaukom, Episkleritis i nodozni dermatitis nakon radioterapije. Autor rada Pravovremeni oftalmološki pregled u prevenciji moždanog udara, prezentovan i objavljen u zborniku radova na Drugom kongresu oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem u Banjaluci.
 
Članstva:
- Udruženja ljekara za kataraktu i refraktivnu hirurgiju BiH,
- Hrvatsko društvo liječniku za katraktu i refraktivnu hirurgiju,
- Evropsko društvo za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju
- Udruženja oftalmologa BiH