Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Bobana Petrović

dr. Bobana Petrović

*Specijalista oftalmolog

Dr  Petrović Bobana je zvanje doktora medicine stekla na Medicinskom fakultetu u Foči 2003. godine.

Od 2004. godine radi u tada Kliničkom Centru Istočno Sarajevo, kao ljekar sekundarac na više odjeljenja iste ustanove, od 2009. godine je na specijalizaciji iz oftalmologije. 

Specijalistički staž obavlja u Univerzitetskom Kliničkom Centru Banjaluka na Klinici za očne bolesti. Specijalistički ispit polaže 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Foči.
 Od februara 2020. godine zaposlena u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju Svjetlost –Sarajevo.

 

Područje rada

Bavi se poslovima opšte oftalmologije, prednjim segmentom oka i karaktnom hirurgijom.

 

Publikacije i istraživanja

Prisustvovala na više internacionalnih, stručnih oftalmoloških kongresa. Autor i koautor  naučnih radova iz oblasti oftalmologije. 


 

Dodatna obrazovanja i edukacije

-Phacoemulsification curse with wet lab 03.2011. god. UKC Ljubljana-Slovenija                                     

 -Edukacija iz oblasti hirurgije prednjeg segmenta oka-kataraktna hirurgija na Univerzitetskoj Očnoj

-Klinici u Ljubljan-Slovenija 2014.god. u trajanj od jedan mjesec.                                                    

 -18th Winter meeting of the ESCRS, Basic Phacoemulsification, Ljubljan, Slovenija, februar 2014.

 -LOEC Diabetic retinopathy curse januar 2015. Prag-Češka.                                                                       

 -Kurs Trauma oka, maj 2015.Klinika Miloš-Beograd          

 -Škola Ultrazvuka u oftalmologiji, oktobar 2017. Univerzitet u Bnajaluci, Medicinski fakultet.       

-Edukacija iz oblasti kataraktne hirurgije, septemar 2017.u trajanju od mjesec dana Klinika za očne bolesti UKC Banjaluka-Cataracta level II curse-Advanced, mart 2018.  Alcon experienc centar, Barselona-Španij

-Edukacije iz oblasti Phacoemulzifikacije u  maticnoj  Klinici Svjetlost -Zagreb

 

Članstva:

- Udruženja ljekara za kataraktu i refraktivnu hirurgiju BiH,

- Hrvatsko društvo liječniku za katraktu i refraktivnu hirurgiju,

- Evropsko društvo za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju

- Udruženja oftalmologa BiH

 

 

Glavne publikacije

Petrovic B, Biscevic A, Ahmedbegovic-Pjano M, Skopljak-Salkica A. The Importance of IOL Selection in Patients With Young-age Cataracts: a Case Report. Int J Biomed Healthc.:2022; 10-4: 176-182. DOI: 10.5455/ijbh.2022.10.176-182

Bobana Petrovic, prof. Nikica Gabric, Melisa Ahmedbegovic Pjano, Alma Biscevic, Nita Bejdic40th Congres  of  ESCRS, 16.-20. Septembar 2022. Milan                                                                           The cataract surgery with implantion of the ADD-ON intraocular lenses ona pseudophacic eye for refractive correction and MFIOL on the other eyewith a presenile cataract can result with visual acuity of 100%

Bobana Petrović, Lala Ćeklić, Klinički centar Istočno Sarajevo, Klinika za Očne bolesti “Kasindo”
Fakolizički glaukom, II Kongres oftalmologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banjaluka 25.-27. maj 2012. god.

Bobana Petrović, Danijela Stojanović , Vanja Trkulja, JZU Bolnica Istočno Sarajevo,
Nataša Cvijić, Klinika za očne bolesti,  Saša Vlaisavljević, Klinika za vaskularnu hirurgiju, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske  

Pravovremeni oftalmološki pregled u prevenciji moždanog
udara-prikaz slučaja, II Kongres oftlmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banjaluka 1.-3. jun 2017. god.

Tanja Anušić, OB Prijedor-Očni odjel, Bobana Petrović, Klinički centar Istočno Sarajevo, Klinika za očne bolesti ,Milka Mavija, UKC Banja Luka,Klinika za očne bolesti
Fakomehaničk glaukom-rikaz slučaja, II Kongres oftalmologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim  učešćem, Banjaluka 25.-27. maj 2012. god

Management and treatment of  bizarre open globe trauma in three steps: a case reportLala Ceklic,1 Slobodanka Latinovic,1 Aljoscha S. Neubauer,2 Djoko Obucina,1 and Bobana Petrovic1Int J Ophthalmol. 2011; 4(2): 218–219.

Published online 2011 Apr 18. doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2011.02.25PMCID: PMC3340714PMID: 22553648