Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
prim.dr. sc. Senad Grišević

prim.dr. sc. Senad Grišević

Specijalista oftalmolog
 

Obrazovanje

Medicinski fakultet završio u Sarajevu. Specijalizaciju oftalmologije obavio na Očnoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Odslušao postdiplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku, klinički smjer.
U septembru 2020. godine odbranio je doktorsku disertaciju na temu "Topografske promjene rožnice kod keratokonusa nakon Crosslinkinga". Asistent je na predmetu Oftalmologija, na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku. Od 2012. godine zaposlen na očnoj klinici Svjetlost u Sarajevu.
 
U aprilu 2022. godine dodijeljeno mu je zvanje Primarijus, kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i na ostvarenim posebnim rezultatima na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva.
U toku je proces sticanja titule docenta na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku.

 

Područje rada

Bavi se poslovima opće oftalmologije, prednjim segmentom oka,  keratokonusima, radi operacije Crosslinkinga, te određivanje svih vrsta kontaktnih leća, uključujući Rose K I skleralne kontaktne leće.
 

Uvođenje novih metoda

Od 2015.godine radi Crosslinking operacije kod keratokonusa u , te je do sada uradio preko 300 zahvata. Usavršavanje za operacije Crosslinkinga obavljao na Klinici Svjetlost u Zagrebu, pod mentorstvom dr. Maje Bohač. Operacije obavljao u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.


Publikacije i istraživanja

Prisustvovao na više internacionalnih, stručnih oftalmoloških kongresa. Autor i koautor više naučnih radova iz oblasti oftalmologije.
 

Članstvo u udrugama

Liječnička-ljekarska komora Kantona Sarajevo
Udruženje oftalmologa Federacije Bosne i Hercegovine
Član Hrvatskog društva za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery (CSCRS )
Udruženje ljekara za kataraktu i refraktivnu hirurgiju BiH.

 

 
Podaci o objavljenim naučnim, stručnim člancima:

1.Cross-linking treatment for better visual acuity.  Grišević S, Gilevska F, Biščević A, Ahmedbegović-Pjano M, Pidro A, Patel S, Bohač M. Med Glas (Zenica). 2020 Feb 1;17(1). doi: 10.17392/1071-20.
2. Keratoconus Progression Classification One Year After Performed Crosslinking Method Based on ABCD Keratokonus Grading System. Grišević S, Gilevska F, Biščević A, Ahmetbegović- Pjano M, Bohač M, Pidro A. Acta inform.med. 2020. Mart 28 (1) PMID 32210510. doi: 10.5455 / aim.2020.28. 18 – 23.
3. Pidro A, Ahmedegović‑Pjano M, Mravičić I, Grišević S, Biščević A, Pidro A. Laser keratomileusis in
treatment of anisometropic amblyopia in adults. Taiwan J Ophthalmol 2022;12:452-456. doi:
10.4103/tjo.tjo_22_21
4.  Efficacy and safety of iris-supported phakic lenses (Verisyse) for treating moderately high myopia. Ahmedbegović Pjano M, Alikadić-Husović A, Grišević S, Pašalić A, Pidro A, Ratković M, Bohač M, Gabrić N, Gojak R .Med Glas (Zenica). 2016 Feb 1;13(1):25-30. doi: 10.17392/826-16.
5. One Year Follow-Up After Veriflex Phakic Intraocular Lenses Implantation for Correction of Myopia. Pjano MA, Biscevic A, Grisevic S, Pidro A, Ratkovic M, Bohac M, Husovic AA, Gojak R. Acta Inform Med. 2016 Jun;24(3):178-81. doi: 10.5455/aim.2016.24.178-181
6. Refractive Outcomes of Posterior Chamber Phakic Intraocular Lens Implantation for Correction of Myopia and Myopic Astigmatism. Pjano MA, Pidro A, Biscevic A, Grisevic S, Pandzic B, Cerovic V.Med Arch. 2017 Apr;71(2):93-96. doi: 10.5455/medarh.2017.71.93-96
7. Epidemiology of Diabetic Retinopathy at Eye Clinic Svjetlost Sarajevo: Two Years Retrospective Single Center Study. Pidro A, Ahmedbegovic-Pjano M, Grisevic S, Sofic-Drino V, Gabric K, Biscevic A.Mater Sociomed. 2019 Dec;31(4):290-293. doi: 10.5455/msm.2019.31.290-293.
 8. Treatment of High Astigmatism with WaveLight Allegretto Eye-Q Excimer Laser Platform. Biscevic A, Bohac M, Pjano MA, Grisevic S, Patel S, Pidro A.Acta Inform Med. 2019 Sep;27(3):177-180. doi: 10.5455/aim.2019.27.177-180.
9. Lasik as a Solution for High Hypermetropia. Biscevic A, Pidro A, Pjano MA, Grisevic S, Ziga N, Bohac M.Med Arch. 2019 Jun;73(3):191-194. doi: 10.5455/medarh.2019.73.191-194.
10. Pachymetry and Elevation Back Map Changes in Keratoconus Patiens After Crosslinking Procedure
Melisa Ahmedbegovic Pjano, Biscevic A, Senad Grisevic,Ivan Gabric, A. Skopljak Salkica, N. Žiga.Med. Arch. 2020. April, 74 ( 2 ): 105 – 108. Doi 10.5455 / medarh. 2020. 74. 105 – 108
11. Centralna serozna horioretinopatija. / prikaz sluĉaja.
 Alimanović-Halilović E. Pranjić-Lika M, Ahmetbegović M, Grišević S, Begović E.
 Oftalmološki arhiv FBiH. 30(1-2)66-9; 2004. / neindeksirani ĉasopis
12. Efekat kroslinking tretmana na topografske promjene rožnice kod pacijenata sa keratokonusom. Grišević Senad, doktorska disertacija, Farmaceutsko – zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku. 09. / 2020.
 
 

Učešća na naučnim skupovima, simpozijima, kongresima:

- 22. Kongres Udruženja oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 01. – 04. juna 2023. godine, Vrnjačka Banja.
- 3. Kongres oftalmologa Republike Srpske I Bosne I Hercegovine sa međunarodnim učešćem; 06. – 08. Oktobar 2022. godine, Banja Luka.
-Treating corneal Diseases with corneal Cross-Linking (CXL); Mart 30. 2019./ Hotel Dubrovnik Zagreb, Hrvatska
- 14th South Eastern European Ophthalmological Society Meeting; Oktobar 2017, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
- First Balkan Ophthalmology meeting, April 21–23.2017. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- 12th Congress of the CSCRS Zagreb, Croatia, 29th October 2016. Prisustvovao kao predavač.
- Osnovi ultrazvučne dijagnostike u oftalmologiji Sremski Karlovci, R. Srbija, 21 – 24. 04. 2016.
- Kurs iz ultrazvuka oka i orbite Sremski Karlovci, Srbija, 21.–24.04.2016.
 - Kurs iz osnova ultrazvuka i ehobiometrije Sremski Karlovci, Srbija, 21.–24.04.2016.
- 11th Congress of the CSCRS Zagreb, Croatia, 24th October 2015. Prisustvovao kao predavač.
- 3rd Ophthalmology October Symposium with International Participation; KCUS, Oktobar 2015, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
-  učešće na stručnom skupu „ Noviteti u kontaktologiji “ 05.06.2015. OCULUS- Specijalna bolnica za oftalmologiju-Beograd, R. Srbija.
 - 2nd Ophthalmology October Symposium with International participation. Participant 17th–18th October 2014, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- 10th Congress of the CSCRS Zagreb, Croatia, 11th October 2014.
- 9th Congress of the CSCRS Zagreb, Croatia, 19–20 October 2013. Prisustvovao kao predavač.
-  Oktobarski oftalmološki simpozij sa međunarodnim učešćem. Sarajevo 25–26.10.2013. Bosna i Hercegovina
-  Systane Ultra kapi za ovlaživanje oka–Suho oko; Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 20.04.2012. god. Ljekarska – Liječnička komora Kantona Sarajevo i Alcon Pharmaceuticals LTD BiH
- 8th Congress of the CSCRS Dubrovnik, Croatia 5th– 7th October, 2012. Prisustvovao kao predavač.
-  Parametri za kontrolu IOP-a u antiglaukomskoj terapiji; Efikasnost i sigurnost Travoprosta u odnosu na Latanoprost u liječenju kod Eksfolijativnog i Pseudoeksfolijativnog glaukoma; Novosti sa Vanguard simpozijuma; Screening građana u sklopu obilježavanja Svjetske sedmice glaukoma Sarajevo, BiH, 27.04. 2011. god. Ljekarska – Liječnička komora Kantona Sarajevo, Alcon Pharmaceuticals LTD BiH, Klinika za očne bolesti KCUS
-  XII Kongres oftalmologa Srbije Aranđelovac, R. Srbija, 08.–10. Septembar 2011. god.
-  10. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem / zajednički simpozij s Američkom oftalmološkom akademijom Vodice, Hrvatska 14.-16. Svibanj 2010.
-  Crveno oko – Diferencijalna dijagnostika i terapija; Tobrexan – Inovativna formula već prepoznatljivog Tobramicina; Sarajevo, BiH, 23.06.2010.god. Ljekarska – Liječnička komora Kantona Sarajevo i Alcon Pharmaceuticals LTD BiH
-  Korekcija astigmatizma mekim kontaktnim lećama; Teleskopske leće – kada, kome i zašto; Trendovi u naočalnim lećama Sarajevo, BiH, 10.06.2010.god. Ljekarska – Liječnička komora Kantona Sarajevo i Optinova
- Kongres oftalmologa Bosne I Hercegovine u organizaciji Udruženja oftalmologa FBiH I Udruženja oftalmologa RS sa međunarodnim učešćem; 11. – 14. novembar 2009. godine, Tuzla, BiH
- Fitting Toric and Multifocal Contact Lenses, Bousch&Lomb; maj 2009, Beograd, R. Srbija.
- I Kongres oftalmologa iz Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem Sarajevo, BiH, 14.03.–16.03.2008.god.
- Our experience with autologous rotations conjunctival graft in surgery of pterygi. Journal Francais d’ Ophtalmologie, 2006; Serdarevic R, Ibisevic M, Grisevic S, Jurisic V, Ilazi M, Gorani M.
29(1) 247. „112 Congres de la Societe Francaise D’Ophthalmologie“, sa međunarodnim učešćem Pariz, Francuska, 6-10 maj, 2006.
- First Ophthalmological School: Course in Phakoemulsifikation; CSCRS; April 2005, Dubrovnik, Hrvatska.
- Prva oftalmološka škola ultrazvuka, Oftalmološko udruženje u Federaciji BiH; mart 2005, Sarajevo, BiH.
- First South Eastern European Ophthalmological Society Meeting; Juni 2004, Sarajevo, BiH.
Electron poster:
19th ESCRS Winter Meeting,  February 2015, Istanbul, Turkey A.Alikadić-Husovic, S. Grisevic, M. Bohac,  A. Pasalic,  A. Pidro, M. Ahmedbegovic  Pjano,   LASIK as a solution for high hypermetropia