Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. sc. Senad Grišević

dr. sc. Senad Grišević

 • Specijalist oftalmolog

Obrazovanje

Medicinski fakultet završio u Sarajevu. Specijalizaciju oftalmologije obavio na Očnoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Odslušao postdiplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku, klinički smjer.
U septembru 2020. godine odbranio je doktorsku disertaciju na temu "Topografske promjene rožnice kod keratokonusa nakon Crosslinkinga". Asistent je na predmetu Oftalmologija, na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku. Od 2012. godine zaposlen na očnoj klinici Svjetlost u Sarajevu.

U aprilu 2022. godine dodijeljeno mu je zvanje Primarijus, kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i na ostvarenim posebnim rezultatima na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva. 

Područje rada

Bavi se poslovima opće oftalmologije, prednjim segmentom oka,  keratokonusima, radi operacije Crosslinkinga, te određivanje svih vrsta kontaktnih leća, uključujući i Rose K kontaktne leće.

Uvođenje novih metoda

Među rijetkim doktorima koji rade Crosslinking operacije kod keratokonusa. Usavršavanje za operacije Crosslinkinga obavljao na Klinici Svjetlost u Zagrebu, pod mentorstvom dr. Maje Bohač. Operacije obavljao u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Publikacije i istraživanja

Prisustvovao na više internacionalnih, stručnih oftalmoloških kongresa. Autor i koautor više naučnih radova iz oblasti oftalmologije. 

Članstvo u udrugama

 • Liječnička-ljekarska komora Kantona Sarajevo
 • Udruženje oftalmologa Federacije Bosne i Hercegovine
 • Član Hrvatskog društva za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery (CSCRS )

Glavne publikacije

 • Centralna serozna horioretinopatija. / prikaz sluĉaja. 
   Alimanović-Halilović E. Pranjić-Lika M, Ahmetbegović M, Grišević S, Begović E. 
   Oftalmološki arhiv FbiH. 30(1-2)66-9; 2004. / ne indekisrani ĉasopis 
 • Serdarevic R, Ibisevic M, Grisevic S, Jurisic V, Ilazi M, Gorani M. 
  Our experience with autologous rotations conjunctival graft in 
  surgery of pterygi. Journal Francais d’ Ophtalmologie, 2006; 
  29(1) 247. „112 Congres de la Societe Francaise 
  D’Ophthalmologie“, sa međunarodnim učešćem Pariz, Francuska, 
  6-10 maj, 2006.
 • SURGERY MENAGMENT OF SUBLUXATED LENSES IN PATIENT WITH MARFAN SYNDROME; A CASE REPORT
  S. Grišević, M. Ahmedbegović-Pjano, A. Pašalić, M. Đozić, A. Alikadić-Husović, N. Gabrić /  8th Congres of the CSCRS
  Dubrovnik, Croatia 5th. – 7th  October, 2012.
   
 • 2 Years Experience in LASIK in Eye Clinic Svjetlost Sarajevo
   Senad Grišević, Bosnia and Herzegovina
             9th Congres of the CSCRS ,Zagreb , Croatia 19th. – 20th  October, 2013.
 • Ahmedbegović Pjano M, Alikadić-Husović A, Grišević S,  Pašalić A, Pidro A, Ratković M, Bohač M, Gabrić N, Gojak R. Efficacy and safety of iris-supported phakic lenses (Verisyse) for treating moderately high myopia. Med Glas (Zenica) 2016;13(1):25-30.


  Electron poster:
 • 19th ESCRS Winter Meeting,  February 2015, Istanbul, Turkey A.Alikadić-Husovic, S. Grisevic, M. Bohac,  A. Pasalic,  A. Pidro, M. Ahmedbegovic  Pjano,   LASIK as a solution for high hypermetropia