Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Ajla Pidro

dr. Ajla Pidro

  • Specijalista oftalmologije
  • Odsjek za retinu Klinike Svjetlost

Obrazovanje

Dr. Ajla Pidro završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Od 2014. godine je na specijalizaciji iz oftalmologije za Polikliniku Svjetlost Sarajevo. U januaru 2018. godine položila je specijalistički ispit, te time stekla zvanje specijalista oftalmologije.

Područje rada

Doktorica Pidro se primarno bavi retinom i bolestima stražnjeg segmenta oka. Provodi ambulantno liječenje senilne degeneracije žute pjege, primjenjuje anti-VEGF terapije u vlažnim oblicima degeneracije (Avastin, Lucentis, Eylea), ambulantno liječenje dijabetičke retinopatije (laserska fotokoagulacija mrežnice, primjena anti-VEGF terapije) te lasersku fotokoagulacija mrežnice kod retinalnih puknuća u prevenciji ablacije retine.

Publikacije i istraživanja

Koautor je više radova u naučnim publikacijama, a radove je prezentirala i na godišnjim kongresima Hrvatskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju. Godine 2015. osvojila Nagradu Zaklade profs. drs. Ljiljane Zergollern i Krešimira Čupaka za najbolji rad mladih oftalmologa.

Članstvo u udrugama

 

1. Član Hrvatskog udruženja za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (CSCRS) od 2014. godine. 
 
2. Član Evropskog uduženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (ESCRS) od 2017 godine.
 
3. Član Udruženja oftalmologa u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2016. godine.

4. Član Udruženja oftalmologa Turske (TOD) od 2018. godine.

5.  Član Evropskog udruženja retinologa (EURETINA) od 2018.godine.

 

Glavne publikacije


1 Orginalni članak , Medicinski Glasnik, February 2015., M Pjano Ahmedbegovic A Alikadic Husovic S Grisevic A Pasalic A Pidro M Ratkovic et al.
Efficacy and Safety of Iris- Supported Phacik Lenses (Verysyse) for Treating Moderately High Myopia.

2. Orginalni članak, Acta Informatica Medica, June 2016, Pjano MA, Biscevic A, Grisevic S, Pidro A, Ratkovic M, Bohac M, Husovic AA, Gojak R.
One Year Follow-Up After Phacik intraocular Lenses Implantation for Correction of Myopia.

3. Orginalni članak: Medical Archives, April 2017. Pjano MA, Pidro A, Biscevic A, Grisevic S, Pandzic B, Cerovic V.
Refractive outcomes of posterior chamber phakic intraocular lens implantation forcorrection of myopia and myopic astigmatism.

4. Care reposrt: Medical Archives, februar 2019. Pidro A, Ratkovic M, Biscevic A, Pjano MA.
A Case Study of Choroideremia ond Choroideremia Carrier.
 

Prezentacije na kongresima: 

1. Oralna  prezentacija: IX. CSCRS, Zagreb 2013  A Pidro ,
Intravitreal ANTI VEGF in Treatment of  Neovascular Glaucoma in a Patient with Proliferative Diabetic Retinopathy

2. Oralna  prezentacija: X. CSCRS, Zagreb 2014. A Pidro
Epidemiology of diabetic retinopathy in eye clinic Svjetlost Sarajevo: two years retrospective study

3. Elektronski poster: 19th ESCRS Winter Meeting,  February 2015, Istanbul, TurkeyA Alikadic Husovic, M Bohac, A Pasalic, A Pidro, M Ahmedbegovic Pjano, S GrisevicLASIK as a solution for high hypermetropia  

4.Oralna prezentacija: I Kongres oftalmologa Republike Srpske,  29-31. maja 2015, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
M Pjano A Alikadić Husović S Grišević A Pašalić A Pidro M Bohač N Gabrić
Rezultati korekcije miopije godinu dana nakon implantacije fakičnog  prednjekomornog savitljivog sočiva

5. Oralna prezentacija: VI minisimpozij "Mladi u oftalmologiji" , Maj 2016, Zagreb , A Pidro
Bevacizumab for secondary CNV after choroid membrane rupture

6. Oralna prezentacija – pozvani predavač: Drugi simpozij oftalmologa Bosne i Hercegovine, April 2017, Tuzla, BiH, A Pidro
Fototermalna Stimulacija Makule kao Tretman Centralne Serozne Retinopatije

7. Oralna prezentacija:14th South-East European Congress of Ophthalmology, Oktobar 2017, Sarajevo BIH, A Pidro
Short-term and long-term results after intravitreal bevacizumab therapy for macular edema in branch retinal vein occlusion

8. Elektronski poster: 18th EURETINA Congress, Septembar 2018, Beč, Austija, A Pidro, M Ratkovic, V Sofić Drino
Photothermal Stimulation for Treatment of Central Serous Retinopathy - Case Report

9. Oralna prezentacija: 52nd  TOA Annual Congress, Oktobar 2018, Antalya, Turska, A Pidro
Efficacy of Subtreshold Laser in Central Serous Retinopathy - Case Series