Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Aid Kahrimanović

dr. Aid Kahrimanović

dr. Aid Kahrimanović


 
Dr. Aid Kahrimanović je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2021. godine.

Postaje dio ljekarskog tima Klinike Svjetlost u Sarajevu 2022. godine, gdje nastavlja svoje profesionalno i stručno usavršavanje.
 
Članstvo u udrugama
1. Član je Ljekarske-lječničke komore Kantona Sarajevo
2. Udruženje ljekara za kataraktu I refraktivnu hirurgiju u BiH
3. Hrvatskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju