Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Nina Žiga

dr. Nina Žiga

* Specijalista oftalmolog


Obrazovanje

Doktorica Nina Žiga je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2014. godine. 

Područje rada

Doktorica Nina Žiga je kao volonter bila aktivna u periodu od 2004-2008. u Crvenom krstu te 2014. u udruženju „Autizam u BiH“. Godine 2014. je jedan kraći period radila kao stručni medicinski saradnik za Nobel Ilac, Predstavništvo u BiH. Nakon toga počinje raditi u domu zdravlja kao porodični ljekar, dežurni ljekar u službi Hitne medicinske pomoći. 
2015. godine završava ultrazvučnu školu „Ultrazvučna dijagnostika abdomena“, a nakon toga i „Ultrazvučnu školu u pedijatrijskoj populaciji“.

Specijalistički ispit iz oftalmologije položila je 2020. godine.

Glavne publikacije

 
  • Ophthalmologic course on Pedriatic and Neuro-Ophthalmology, 2017 Prag - Češka
  • Ophthalmology course on Strabismus, 2017 Prag -  Češka
  • Course of Neuro-ophthalmology, strabismus, oculoplastics and orbital diseases, 2017 Prag - Češka
  • Član Komisije za socijalnu zaštitu/skrb i inkluziju općine  Maglaj – implementacija Projekta „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonsko  mirovnog sporazuma“ (2015)
  •  
  • Član Općinskog operativnog tima pri Komisiji za socijalnu zaštitu i inkluziju općine Maglaj (2015)
  • Član Koordinacionog tijela za prevenciju i zaštitu žrtava nasilja (2015)
  • Član Komisije za izradu strategije mladih Općine Maglaj (2015)