Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Hajrija Pleh

dr. Hajrija Pleh

Obrazovanje

Hajrija Pleh je rođena 02. maja 1996. godine u Goraždu. Upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu, generacija 2015. Godine. Uspješno je položila sve ispite sa prosječnom ocjenom 8.90. Diplomirala je u julu 2021. godine.
 
Osvojila je zlatnu medalju na Međunarodnoj olimpijadi mladih inovatora u Gruziji 2014. godine. 2020. godine je osvojila nagradu za najbolju oralnu prezentaciju u svojoj kategoriji kao aktivna učesnica Internacionalnog kongresa studenata medicine u Sarajevu (SAMED), a 2021. godine na istom kongresu dobija nagradu za najbolju oralnu prezentaciju i najbolji rad po mišljenju urednika časopisa Medicina Fluminensis u Splitu. Za vrijeme studija boravila je i na studentskoj praksi u Univerzitetskoj bolnici Janjina, Grčka na Odjelu za oftalmologiju. Od 2011. do 2021. godine bila je Član volonterske organizacije, Fondacije Hastor gdje je radila sa mlađom populacijom, te učestvovala u brojnim projektima čiji je glavni cilj poticanje i unaprjeđenje obrazovanja mladih.
Od septembra 2021.godine zaposlenik je PZU Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost u Sarajevu.
 
Doktorica Hajrija Pleh završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2021. godine.
Od 2021. godine dio je ljekarskog tima klinike Svjetlost Sarajevo.