Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši doktori
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Armin Malikić

dr. Armin Malikić

dr. Armin Malikić
Obrazovanje
 
Doktor Armin Malikić završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli 2020. godine.U toku 2021. godine radio je 5 mjeseci kao ljekar opće prakse u Covid ambulanti i timu porodične medicine Doma zdravlja u Banovićima.
 Od decembra 2021. dio je ljekarskog tima klinike Svjetlost Sarajevo. 
 
Članstvo u udrugama
1. Član je Ljekarske-lječničke komore Kantona Sarajevo
2. Udruženje ljekara za kataraktu i refraktivnu hirurgiju u BiH 
3. Hrvatskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju
 
 Edukacije:
 
-Euromelanoma, 2018.godina, Univerzitetsko klinički centar Tuzla
 
Učešća na kongresima i simpozijima:
 
-III simpozij hirurga s međunarodnim učešćem u organizaciji Klinike za hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli – „Komplikacije u digestivnoj i visceralnoj transpalntacijskoj hirurgiji“- mart 2019